Vindkraft

Vind test
 

Det finns goda förutsättningar för en utbyggnad av vindkraft i Sverige. Vindkraft behövs för att bromsa klimatförändringarna samtidigt som den tryggar energiförsörjningen och kan bidra till sänkta elpriser. När vindkraften byggs i goda vindlägen är den ekonomiskt konkurrenskraftig och den skapar nya jobb.
 
Svensk elproduktion har traditionellt vilat på två ben – vattenkraft och kärnkraft. Nu håller ett ”tredje ben” baserat på ny förnybar elproduktionsteknik på att ta form. Vinden kan bidra till omställningen till ett mer förnybart samhälle.
 
I Sverige fanns 2017 en installerad effekt på knappt 6 600 MW som producerade ca 17.6 TWh. Utbyggnaden fortsatte under 2018.
 
Teknikutvecklingen har gjort att vindkraften i dag är konkurrenskraftig i jämförelse med annan ny elproduktion. Sedan 1980-talet har priset för el producerad med vindkraft sjunkit med 80 procent till följd av att vindkraftverken blivit både större och effektivare
 
Prästlönetillgångarnas engagemang i vindkraft
Satsningar inom förnybar energi inklusive vindkraft är en viktig del i Prästlönetillgångarnas långsiktiga utveckling. Vi vill både när så passar upplåta mark i bra vindlägen, men även investera direkt och indirekt i vindkraftsproduktion. Vi är medlem i Vindela Ekonomisk Förening och delägare i Dala Vind AB samt äger ett halvt vindkraftverk.
 
Befintliga vindkraftverk
På PLT-mark står i dagsläget följande vindkraftverk: O2 Vindkompaniet i Mörbylånga har ett verk på fastigheten Häradsarvet 196:1 i Mora kommun. På Fjällberget, strax väster om Grängesberg på fastigheten Smaltjärnsröjningen 3:2 i Ludvika kommun, har Stena Renewable under 2019 uppfört tre vindkraftverk.
 
Enviksberget, Svärdsjö kyrkby 8:1, 9:1 i Falu kommun, har Arise uppfört 9 vindkraftverk under 2019.

 

 

Potentiella vindområden
Vi välkomnar synpunkter och förslag på vindkraftsetablering. Alla synpunkter är värdefulla och kommer sammanställas och lämnas till projektören.

För att lämna synpunkter kontakta oss i första hand via brev eller mail.
Adress: Prästlönetillgångar i Västerås Stift, Olbergavägen 15,
734 92  Hallstahammar.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 
Arrendeavtal för vindkraftverk på Siggebohyttan, Dyrkatorp 1:2 i Lindesbergs kommun har tecknats med Eolus vind.

Karta i olika format för nedladdning:
Vindomrade_Siggebohyttan Pdf
Vindomrade_Siggebohyttan JPG
Vindomrade_Siggebohyttan PNG

 

Förfrågan om ny vindkraftsetablering i Ramsberg, Håkansboda 6:2 och Ramshyttan 1:2

Områdeskarta

 

Förfrågan om ny vindkraftsetablering i Hissberget Och Annsjöberget
Gagnefs prästgård 1:1

Vindfångst- och turbinområdeskarta

 

Förfrågan om ny vindkraftsetablering i Dådran, Rättviks prostgård 1:1

Projektidékarta

TOP