Om oss

Västerås Stift Skog AB förvaltar ca 50 839 ha landareal plus 3 413 ha vatten i landskapen Dalarna och Västmanland samt prästlönefonden på uppdrag åt Prästlönetillgångarna i Västerås Stift. Dessutom förvaltas ca 448 ha mark i Lillhärad och Kärrbo socknar i Västerås kommun som tillhör Västerås domkyrkoförsamling.

Ägoslagsfördelning
Förutom den produktiva skogsmarken finns 5 555 ha myr- och bergimpediment, 258 ha åker och betesmark samt 1 271 ha övrig mark som tomtmark, vägar, kraftledningar, mm

Organisation
Stiftet är indelat i två geografiska distrikt, Norra och Södra, där driften leds av stiftsskogvaktarna tillsammans med planerare.
Från kontoret i Hallstahammar leds vissa specifika arbetsområden som t ex, ekonomi, fastighetsförvaltning, jakt och fiske samt miljö- och kvalitetsarbetet.
7 personer arbetar hos Västerås Stift Skog AB.

Prästlönefonden
Prästlönefonden består främst av olika former av värdepapper, t.ex. aktier, som förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar.

TOP