Ekonomi

Västerås Stift Skog AB och dess förvaltning av Prästlönetillgångar i Västerås stift har haft en stark ekonomisk utveckling under många år. Vårt mål är att vara en av de bästa skogsförvaltningarna både avseende miljö och ekonomi. Sedan förvaltningsreformen 1995, då ansvaret för alla stiftets prästlönetillgångar lades på egendomsnämnden, har tillgångarnas marknadsvärde ökat betydligt.

Vår målsättning är att fortsätta att bidra till stiftets verksamhet både genom goda ekonomiska resultat och att i handling ge trovärdighet åt kyrkans förkunnelse.

Årsredovisningar för Prästlönetillgångar i Västerås stift finns att ladda ner, se nedan.

Filer för nedladdning

PLT_2022_web

PLT_2021_web

PLT_2020_web

PLT_2019_web

PLT_2018_web

 

 

TOP