Vindkraft - Befintliga vindkraftverk

 

Följande vindkraftverk finns i dagsläget på Prästlönetillgångar i Västerås stifts mark:

- O2 Vindkompaniet i Mörbylånga har ett verk på fastigheten Häradsarvet 196:1 i Mora kommun.

- På Fjällberget, strax väster om Grängesberg på fastigheten Smaltjärnsröjningen 3:2 i Ludvika kommun, har Stena Renewable under 2019 uppfört tre vindkraftverk.
 
- På Enviksberget, Svärdsjö kyrkby 8:1, 9:1 i Falu kommun, har Arise uppfört 9 vindkraftverk under 2019.

TOP