Vindkraft

Vind
 

Det finns goda förutsättningar för en utbyggnad av vindkraft i Sverige. Vindkraft behövs för att bromsa klimatförändringarna samtidigt som den tryggar energiförsörjningen och kan bidra till sänkta elpriser. När vindkraften byggs i goda vindlägen är den ekonomiskt konkurrenskraftig och den skapar nya jobb.
 
Svensk elproduktion har traditionellt vilat på två ben – vattenkraft och kärnkraft. Nu håller ett ”tredje ben” baserat på ny förnybar elproduktionsteknik på att ta form. Vinden kan bidra till omställningen till ett mer förnybart samhälle.
 
Globalt växte vindkraften under 2012 med 19 procent. I Europa stod vindkraften för 27 procent av den totala utbyggnaden av ny elkraft 2012.
 
Teknikutvecklingen har gjort att vindkraften i dag är konkurrenskraftig i jämförelse med annan ny elproduktion. Sedan 1980-talet har priset för el producerad med vindkraft sjunkit med 80 procent till följd av att vindkraftverken blivit både större och effektivare. I dag kostar det mellan 45 och 55 öre att framställa en kWh el med ett modernt vindkraftverk beroende på vindläge.
 
Prästlönetillgångarnas engagemang i vindkraft
Satsningar inom förnybar energi inklusive vindkraft är en viktig del i Prästlönetillgångarnas långsiktiga planering. Vi vill både när så passar upplåta mark i bra vindlägen, men även investera direkt och indirekt i vindkraftsproduktion. Vi är medlem i Vindela Ekonomisk Förening och delägare i Dala Vind AB samt äger ett halvt vindkraftverk.
 
Befintliga vindkraftverk på mark ägd av PLT
På PLT-mark står i dagsläget ett vindkraftverk. O2 Vindkompaniet i Mörbylånga har ett verk på fastigheten Häradsarvet 196:1 i Mora kommun.
 
Pågående tillståndsprocesser och projektering på mark ägd av PLT
På Fjällberget, strax väster om Grängesberg på fastigheten Smaltjärnsröjningen 3:2 i Lundvika kommun, kommer i det fall erforderliga tillstånd beviljas inom kort Stena Renewable att uppföra tre vindkraftverk.
 
Dala Vind AB genomför en tillståndsprocess för att uppföra 10 vindkraftverk på Enviksberget på Prästlönetillgångarnas fastighet Svärdsjö kyrkby 8:1 i Falu kommun. Enviksberget ligger ca 3 km söder om Svartnäs som i sin tur ligger omkring 40 km nordost om Falun.
 
Förfrågningar om att teckna arrendeavtal för vindkraftverk på mark ägd av PLT
PLT har fått förfrågan från Eolus vind om att teckna arrendeavtal för vindkraftsetablering i Siggebohyttan, Dyrkatorp 1:2 i Lindesbergs kommun.
 
Vi erbjuder möjlighet till tidig dialog kring den eventuella vindkraftsetableringen i Siggebohyttan. Det finns möjlighet att lämna synpunkter innan projektering inleds. Aktuellt område presenteras på kartan nedan.  Alla synpunkter är värdefulla och kommer sammanställas och lämnas till projektören.
 
För att lämna synpunkter kontakta oss i första hand via brev eller mail.
Adress: Prästlönetillgångar i Västerås Stift, Olbergavägen 15, 734 92  Hallstahammar.
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Karta i olika format:

Filer för nedladdning
Vindomrade_Siggebohyttan Pdf
Vindomrade_Siggebohyttan JPG
Vindomrade_Siggebohyttan PNG

TOP