Upplåtelser/Servitut

 

Mark arrenderas ut för olika ändamål t ex telemaster, idrottsplatser, rid- och strövstigar, fritidstomter och båtplatser. Ett antal byggnader, främst olika ekonomibyggnader och mindre bostadshus hyrs ut.

 

 
TOP