Södra distriktet

På södra distriktet har vi ett spännande geografiskt arbetsområde som innefattar många olika naturtyper. I söder så finns de bördiga markerna mot Mälaren med inslag av ädellövskog, i norr finns den mer utpräglade barrskogen. Ett exempel på detta är kyrkoreservatet i Barkarö med namnet Kottskogen där det t.ex. finns månghundraåriga ekar. I norr är Rågfallsnedda i Söderbärke ett vackert exempel på hur en naturskog kan se ut. Mer information om dessa och andra kyrkoreservat finns under reservatsfliken.

 

 

Några av de vanligt förekommande arbetsuppgifterna som sker på distriktet är t.ex. upphandling av entreprenadstjänster, planering av avverkning, röjning samt andra skogsvårdsåtgärder. Samtliga åtgärder kännetecknas av ett högt produktionsmål i balans med miljömålet.

valmet

TOP