Skog

Förvaltning av skog är den största verksamhetsgrenen. Prästlönetillgångar i Västerås stift har 43 460 ha produktiv skogsmark, varav ca 4 191 ha är avsatta för naturvård. De största innehaven är belägna i områdena kring Ramsberg, Storå och Högfors i Örebro län, samt Söderbärke och Bösjön i Dalarnas län.

Virkesförrådet var 1 januari 2022 på den brukade arealen (39 269 ha) ca 4,3 miljoner m3sk vilket motsvarar ett medelvirkesförråd på ca 109 m3sk/ha.
Den totala avverkningen under 2021 var ca 136 900 m3fub, varav ca 71,5 % föryngringsavverkning.

Under 2021 markbereddes 433 ha, planterades 461 ha, röjdes 1910 ha, gallrades 763 ha och föryngringsavverkades 493 ha.

diagram skog virke 500

Stiftet är indelat i två geografiska distrikt, där driften leds av stiftsskogvaktarna tillsammans med planerare.

TOP