Uppförandekod - Intern


Västerås Stift Skog AB ska vara en attraktiv arbetsplats som genomför sina förvaltningsuppdrag på ett affärsmässigt och allt igenom professionellt sätt. Detta är möjligt då våra medarbetare är ansvarstagande, flexibla och nyfikna samtidigt som vi är respektfulla mot varandra, kunder och intressenter.
Ledarskapet inom företaget skapar trygghet genom att stödja och utveckla medarbetarna och verksamheten.

Vårt arbete ska präglas av:

Hänsyn
•    Vi är trygga i att både ta och ge feedback  
•    Vi bryr oss om varandra  
•    Vi är prestigelösa

Helhet  
•    Vi är effektiva genom allas kunskap om våra interna processer  
•    Vi tar ansvar för att upprätthålla och utnyttja vår samlade kompetens
•    Vi ser våra intressenter som en viktig resurs  
 
Hållbarhet  
•    Vi har tydliga mål för ett hållbart skogsbruk  
•    Vi värdesätter och respekterar de tillgångar vi fått att förvalta  
•    Vi ser utveckling och tillväxt av företaget som en självklarhet  

Nytänkande
•    Vi har modet och viljan  
•    Vi är nyfikna  
•    Vi är öppna för förändringar  

Arbetsmiljö
Västerås Stift Skog AB ska erbjuda en säker och utvecklande arbetsmiljö för alla. Chefer och medarbetare ska motverka alla former av diskriminering. ”Arbetsmiljöfrågorna är väl integrerade i den ordinarie verksamheten för att därigenom minimera hälsorisker samt motverka all form av diskriminering”

Etik
Vi strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer med våra intressenter som genomsyras av professionalism och tydlighet.
All verksamhet inom Västerås Stift Skog AB genomförs i överensstämmelse med lagar och avtal. Inga beslut eller affärer genomförs utifrån personliga intressen eller relationer.
Det är inte tillåtet med mutor, dolda provisioner eller att utnyttja sin anställning för att få eller ge privata förmåner.
 
Överträdelser
Företaget uppskattar och uppmanar alla att anmäla eventuella överträdelser av denna uppförandekod. Det kan göras till den person med arbetsledande funktion som man har förtroende för.

 

 

 

TOP