Kyrkoreservat

NYHkansboda3Kyrkoreservatet i Håkansboda

Att upprätta så kallade Kyrkoreservat är kyrkans sätt att bevara värdefulla naturtyper.

Till kyrkoreservaten är alla välkomna för rekreation, friluftsliv och för att upptäcka spännande och vackra naturmiljöer.

I dag finns 17 kyrkoreservat i Västerås stift. Dessa är sammanställda i en folder som finns att ladda ner. Se nedan

Fil för nedladdning

Kyrkoreservatfolder

TOP