Fastigheter

Fastigheter och upplåtelser

I förvaltningen ingår 250 ha åker och betesmark som arrenderas ut som sidoarrenden. Annan mark arrenderas ut för olika ändamål t ex telemaster, idrottsplatser, rid- och strövstigar, fritidstomter och båtplatser. Ett antal byggnader, främst olika ekonomibyggnader och mindre bostadshus hyrs ut.
nyridning kottskogen 0355
Ridning i "Kottskogen" Barkarö                      Foto: Anders Hagman

Jakt och fiske
All jakt- och fiskerätt upplåts mot ersättning till enskilda personer, jaktlag eller viltvårdsområden.

nygreen215Jakt i Bösjön                                         Foto: Anders Hagman

Taxering av markinnehavet
En total taxering av Prästlönetillgångarnas markinnehav genomfördes 2010 - 2012. Efter färdigställandet av indelningen har avverkningsprognoser framställts genom prognosprogrammet Heureka.

TOP