Ekonomi

Västerås Stift Skog AB och dess förvaltning av Prästlönetillgångar i Västerås stift har haft en stark ekonomisk utveckling under många år. Vårt mål är att vara en av de bästa skogsförvaltningarna både avseende miljö och ekonomi. Sedan förvaltningsreformen 1995, då ansvaret för alla stiftets prästlönetillgångar lades på egendomsnämnden, har tillgångarnas marknadsvärde ökat betydligt.

Resultatet för Prästlönetillgångar i Västerås Stift 2014 blev knappt 32 miljoner. Vår målsättning är att fortsätta att bidra till stiftets verksamhet både genom goda ekonomiska resultat och att i handling ge trovärdighet åt kyrkans förkunnelse.

Årsredovisning för Prästlönetillgångar i Västerås stift 2014 finns att ladda ner, se nedan.

Filer för nedladdning

PLT_2015_web

PLT_2014_web

TOP