Ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering FSC ® (Forest Stewardship Council)

1998 blev prästlönetillgångarna i Västerås stift certifierade enligt FSC som är en internationell oberoende organisation som arbetar för ett ekologiskt ansvarsfullt skogsbruk.

Målet med FSC-certifiering är att skogen ska förvaltas och brukas i former som vidmakthåller och vid behov återskapar ekosystemens produktionsförmåga, fundamentala ekologiska processer och biologiska mångfald. Det certifierade skogsbruket ger trygga försörjningsmöjligheter och en säker arbetsmiljö, respekterar lokalbefolkningens kultur och hävdvunna rättigheter, ger långsiktig, värdefull virkesproduktion och god ekonomisk lönsamhet.

Licensnummer FSC-C014110

Flera andra stift är också certifierade enligt FSC. Se nedanstående länk:

Stiftens Egendomsförvaltningars Förening

 

Landskapsplanering Se nedanstående länk

Landskapsplanering för Prästlönetillgångar i Västerås stift

 

TOP