Ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering FSC ® (Forest Stewardship Council)

1998 blev prästlönetillgångarna i Västerås stift certifierade enligt FSC som är en internationell oberoende organisation som arbetar för ett ekologiskt ansvarsfullt skogsbruk.

Målet med FSC-certifiering är att skogen ska förvaltas och brukas i former som vidmakthåller och vid behov återskapar ekosystemens produktionsförmåga, fundamentala ekologiska processer och biologiska mångfald ger trygga försörjningsmöjligheter och en säker arbetsmiljö, respekterar lokalbefolkningens kultur och hävdvunna rättigheter, beaktar värden som vilt, svamp, bär, fiske och rekreation, samt ger långsiktig, värdefull virkesproduktion och god ekonomisk lönsamhet.

Licensnummer FSC-C014110

Flera andra stift är också certifierade enligt FSC. Se nedanstående länk.

Svenska kyrkans Skogscertifiering

TOP